Hutbe dualarını Word olarak İndir - Download

İsterseniz Hazır bir Hutbeyi buradan irad edebilirsiniz,

 cep telefonundan.

 

İmamet
 

Cuma Namazı nasıl kılınır

.............................................

Devamen zamana uygun hazırlanmış hutbeler irat edilmelidir.

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.-1

Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.-2

O, rahmândır ve rahîmdir.-3  Ceza gününün mâlikidir.-4

(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.-5

Bize doğru yolu göster.-6 Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! -7 Âmin.

 

 

Hutbe duaları T.C.D. İ. Başkanlığına aitdir.Sitemin ticari amaçı yoktur.

 

Ana adrese dön

***

MuhammetÇ.

 

...................................................................